ZeluS Support kan een aantal diensten leveren welke  betrekking hebben op de volgende onderwerpen:

Advisering ten behoeve van langlopende RDBMS projecten
Reviews met betrekking tot database design, keuzes inclusief data modelling
Optimalisatie van programmatuur welke database calls bevatten
Consultancy op het gebied van performance en tuning
Inrichten van RDBMS beheer omgevingen inclusief backup, recovery en contingency planning
Consultancy bij datawarehouse projecten
Uitvoeren van een algemene beoordeling van een RDBMS subsysteem inclusief de daaronder draaiende programmatuur
Uitvoeren van doorlopend beheer van databases

Wij kunnen ook uw functionarissen opleiden, begeleiden en adviseren.

De eerdergenoemde dienstverlening is gerelateerd aan de volgende functies met bijbehorende taken. Voor meer informatie omtrent de taakomschrijving van de hieronder genoemde functies klik op de info-button.

           

System Administrator
Database Administrator Ontwikkeling
Database Administrator Exploitatie